Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 8

8. De voormelde verkiezing is niet menigerlei, maar één en dezelfde, van al degenen die zalig worden, beide in het Oude en Nieuwe Testament. Aangezien de Schrift ons een enig welbehagen, voornemen en raad van den wille Gods voorstelt, waardoor Hij ons van eeuwigheid heeft verkoren, beide tot de genade en tot heerlijkheid, tot de zaligheid en tot den weg der zaligheid, denwelken Hij bereid heeft, opdat wij daarin wandelen zouden. (Ef. 1:4,5 en 2:10)

Gekoppelde kernwoorden:

• Uitverkiezing
• Zaligheid

Gekoppelde pagina's:

• Verkiezing en verwerping: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 7 en 8 uitleg

Suggestie doorgeven >

Kijk eens naar de bloemen

De Mensenzoon, Die dient

Bemoedigingen voor moeders

Kom in beweging!

Mijn getijdengebed

HSV Jongensbijbel

Overschrijfbijbel Evangeliën

Bijbel (HSV) blauw

HSV Studiebijbel

Zij lacht Bijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen