Artikel

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2

Artikel 4

4. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de Persoon, Die dien geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de eniggeboren Zone Gods, van éénzelfde eeuwig en oneindig wezen met den Vader en den Heiligen Geest, zodanig als onze Zaligmaker wezen moest. Daarenboven, omdat Zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van den toorn Gods en van den vloek, dien wij door onze zonden verdiend hadden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Algenoegzaam (God is voor de vrome -)
• Heiligheid van God

Suggestie doorgeven >

Stilte in mijn hart

Voor hart en huis - dagboek

God gebruikt geweld

De Mensenzoon, Die dient

Mijn beeld van God

HSV Studiebijbel

Huisbijbel HSV - vivella

HSV Bijbel in een jaar

Bijbel (HSV) - foam paars

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen