Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 13

13. De wijze van deze werking kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomenlijk begrijpen; ondertussen stellen zij zich daarin gerust, dat zij weten en gevoelen, dat zij door deze genade Gods met het hart geloven, en hun Zaligmaker liefhebben.

Gekoppelde kernwoorden:

• Geloof in Christus
• Zekerheid

Gekoppelde pagina's:

• Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 13 uitleg

Suggestie doorgeven >

Samen onderweg naar Pasen

Vruchtdragen voor Hem

Komen tot Jezus Christus

Kom in beweging!

Mijn beeld van God

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

De Levensbron

Vrouwenbijbel

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Bijbel (HSV) blauw

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen