Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 8

8. Doch zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in Zijn Woord wat Hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot Hem komen. Hij belooft ook met ernst allen, die tot Hem komen, en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Belofte van God
• Eeuwig leven - eeuwige zaligheid
• Evangelie

Suggestie doorgeven >

Koning, bidder, bouwer

Een handvol koren - dagboek

Stilte in mijn hart

Mensenzoon tussen de kandelaren

Komen tot Jezus Christus

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Mannenbijbel

HSV Bijbel in een jaar

Bijbel (HSV) - foam paars

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen