Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 11

11. Ondertussen getuigt de Schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vleses strijden, en in zware aanvechting gesteld zijnde, dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst (1 Kor. 10:13); en wekt in hen de verzekerdheid der volharding door den Heiligen Geest wederom op.

Gekoppelde kernwoorden:

• Geduld
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Heel mijn hart

(Ver)wonderen

Jouw hart, Gods huis - Beth Moore Bijbelstudies

Op zoek naar vreugde in het ambt

101 bemoedigingen voor moeders

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Huisbijbel HSV

Bijbel voor jou

Journalbijbel

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen