Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 11

11. Ondertussen getuigt de Schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vleses strijden, en in zware aanvechting gesteld zijnde, dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst (1 Kor. 10:13); en wekt in hen de verzekerdheid der volharding door den Heiligen Geest wederom op.

Gekoppelde kernwoorden:

• Geduld
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

God gebruikt geweld

Stilte in mijn hart

Bloeien, snoeien en groeien

Welkom in de strijd

Op naar vast en zeker

Bijbel met Psalmen luxe leer - HSV

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwart

Notitiebijbel

Gespreksbijbel HSV

HSV-jongerenbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen