Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 12

12. Doch zo ver is het vandaar, dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hovaardig en vleselijk-zorgeloos zou maken, dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vreze, ware godzaligheid, lijdzaamheid in allen strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mitsgaders van vaste blijdschap in God; en dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken; gelijk uit de getuigenissen der Schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven - eeuwige zaligheid
• Geduld
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Bas, ga je mee? Handleiding

Bas, waar ga je heen?

Komen tot Jezus Christus

Welkom in de strijd

Ik ben Bas

Mannenbijbel

HSV Studiebijbel

Bijbel voor jullie

Bijbel voor jou

HSV-jongerenbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen