Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 12

12. Doch zo ver is het vandaar, dat deze verzekerdheid der volharding de ware gelovigen hovaardig en vleselijk-zorgeloos zou maken, dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vreze, ware godzaligheid, lijdzaamheid in allen strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, mitsgaders van vaste blijdschap in God; en dat de overdenking van die weldaad hun een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken; gelijk uit de getuigenissen der Schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven - eeuwige zaligheid
• Geduld
• Zekerheid

Suggestie doorgeven >

Mijn beeld van God

Samen luisteren in de stilte

Kijk eens naar de bloemen

Aan Zijn voeten

God gebruikt geweld

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

HSV Bijbel in een jaar

Bijbel voor jullie

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen