Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 14

14. Gelijk het God nu beliefd heeft dit Zijn werk der genade door de prediking des Evangelies in ons te beginnen, alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt Hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, mitsgaders door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik der Heilige Sacramenten.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (om versterking in godsvrucht)
• Sacramenten

Suggestie doorgeven >

Uw dienaar luistert

Uitzicht

De waarheid maakt vrij

Thuis in het Woord

Op zoek naar vreugde in het ambt

Peuterbijbel

Gespreksbijbel HSV

Bijbel voor jullie

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen