Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 14

14. Gelijk het God nu beliefd heeft dit Zijn werk der genade door de prediking des Evangelies in ons te beginnen, alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt Hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, mitsgaders door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik der Heilige Sacramenten.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (om versterking in godsvrucht)
• Sacramenten

Suggestie doorgeven >

Stilte in mijn hart

Samen toeleven naar kerst

God gebruikt geweld

Bloeien, snoeien en groeien

Advent met Augustinus

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Bijbel met Psalmen hardcover - HSV + koker

Zij Lacht pocketbijbel

Mannenbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen