Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 14

14. Gelijk het God nu beliefd heeft dit Zijn werk der genade door de prediking des Evangelies in ons te beginnen, alzo bewaart, achtervolgt en volbrengt Hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, mitsgaders door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik der Heilige Sacramenten.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (om versterking in godsvrucht)
• Sacramenten

Suggestie doorgeven >

Mijn beeld van God

Bidden met de Psalmen

Heel mijn hart

Koning, bidder, bouwer

Verwondering - troost na sekueel geweld

Verwijsbijbel

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Zij lacht Bijbel

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Journalbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen