Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 4

4. En hoewel die macht Gods, waardoor Hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zou kunnen overwonnen worden, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd alzo van God geleid en bewogen, dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken, en van de begeerlijkheden des vleses verleid worden en die volgen. Daarom moeten zij gestadiglijk waken en bidden dat zij niet in verzoekingen geleid worden. En zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en den satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden zij ook inderdaad, door Gods rechtvaardige toelating, daartoe somwijlen vervoerd; gelijk het droevige vallen van David, Petrus, en andere heiligen, dat ons in de Schrift beschreven is, bewijst.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gebed (om bewaring op den weg der godsvrucht)

Suggestie doorgeven >

Komen tot Jezus Christus

Uw dienaar luistert

Stilte in mijn hart

Op naar vast en zeker

Samen toeleven naar kerst

Vrouwenbijbel

HSV Bijbel in een jaar

Bijbel (HSV) blauw

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Zij lacht Bijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen