Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 8

8. Alzo verkrijgen zij dan dit, niet door hun verdiensten of krachten, maar uit de genadige barmhartigheid Gods, dat zij noch ganselijk van het geloof en de genade uitvallen, noch tot het einde toe in den val blijven of verloren gaan. Hetwelk, zoveel hen aangaat, niet alleen lichtelijk zou kunnen geschieden, maar ook ongetwijfeld geschieden zou. Doch ten aanzien van God kan het ganselijk niet geschieden; dewijl noch Zijn raad veranderd, noch Zijn belofte gebroken, noch de roeping naar Zijn voornemen herroepen, noch de verdienste, voorbidding en bewaring van Christus krachteloos gemaakt, noch de verzegeling des Heiligen Geestes verijdeld of vernietigd kan worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Barmhartigheid van God
• Genadig (God is -)

Suggestie doorgeven >

Op naar vast en zeker

Een wereld op zichzelf

Vrouw vandaag

Mijn getijdengebed

Een geweldige koning

Bijbel (HSV) blauw

Notitiebijbel

Bijbel voor jullie

HSV Bijbel in een jaar

Overschrijfbijbel Evangeliƫn

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen