Verzen

Twaalf artikelen des geloofs vers 2

'k Geloof daarbij in Jezus, onzen HEER,
Des Vaders Zoon, Zijn Eengeboren',
Dien ik gelijk den Vader eer,
Den Christus, van God uitverkoren;
Ontvangen van den Geest van God,
Maria's Zoon, gehoond, bespot,
Die in Pilatus' tijd, door lijden
En kruisdood, heeft voor ons betaald;
Begraven is, na angstig strijden,
En dus ter helle neergedaald. 

Iso-ritmischRitmisch 
M50 M60 M43 M50 M60 M64

Berijmingen / Talen

Datheen   |  Revius   |  1773   |  1967   |  GKV   |  Meeuse   |  DNP   |  Engels   |  Duits 1   |  Duits 2   |  Frans   |  Spaans   |  Afrikaans

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen