Psalm 21 vers 5

Hoe groot en schitt'rend is zijn eer,
Door 't heil, aan hem bewezen!
Hoe is zijn roem gerezen!
O alvermogend' Opperheer,
Wat glans, wat majesteit
Hebt Gij dien Vorst bereid! 

Iso-ritmischRitmisch 
M50 M60 M43 M50 M60 M64

Berijmingen / Talen

Datheen   |  Revius   |  1773   |  1967   |  GKV   |  Meeuse   |  DNP   |  Engels   |  Duits 1   |  Duits 2   |  Frans   |  Spaans   |  Afrikaans

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen