Artikel

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2

Artikel 7

7. Maar zovelen als waarachtiglijk geloven, en door den dood van Christus van de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade Hij niemand schuldig is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Geloof in Christus
• Genadig (God is -)

Suggestie doorgeven >

De Mensenzoon, Die dient

Als God dan liefde is...

Verwondering - troost na sekueel geweld

Bloeien, snoeien en groeien

Mijn leven is voor U

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen