Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 2

2. Zodanig als nu de mens geweest is na den val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijnde, verdorvene; alzo dat de verdorvenheid, naar Gods rechtvaardig oordeel, van Adam op al zijn nakomelingen (uitgenomen alleen Christus) gekomen is, niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur.

Gekoppelde kernwoorden:

• Schuldbelijdenis en zonde

Suggestie doorgeven >

Onder de aandacht

Waarheen pelgrims

Spurgeon prins der predikers

De ruimte van soevereine genade

Uw God is mijn God

Zingen psalmen

Psalmen 4 Kids (2Cd)

Een Lied op de sabbatdag

Psallite Deo

8e Rijssense mannanzang vanuit de Schildkerk

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep