Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 2

2. Zodanig als nu de mens geweest is na den val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijnde, verdorvene; alzo dat de verdorvenheid, naar Gods rechtvaardig oordeel, van Adam op al zijn nakomelingen (uitgenomen alleen Christus) gekomen is, niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur.

Gekoppelde kernwoorden:

• Schuldbelijdenis en zonde

Suggestie doorgeven >

Een boomstam wordt geen krokodil

Verbonden

Hij is het en toch is Hij het niet

Josia

De heerlijkheid van Christus

Wildeman, Meditaties over psalmen

Speelt Psalmen

Egbert Juffer zingt Psalmen

Heft Gode blijde psalmen aan

Beker Met Een Barst

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep