Algemeen
Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Psalm 1 Psalm 2 en jij Psalm 23 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij > Meer Waar jij mee zit
Psalm 40 en jij Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr...

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 2 uitleg

Auteur: ds. W. Pieters

Het derde hoofdstuk van de Dordtse Leerregels gaat niet alleen over de wedergeboorte van de mens door God en hoe dat gebeurt, maar het gaat ook over wie die mens, die opnieuw geboren moet worden, dan wel is.

         In artikel 2 lezen we over onszelf:

Zoals nu de mens geweest is na de val, zulke kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijnde, verdorven kinderen; zodat de verdorvenheid, naar Gods rechtvaardig oordeel, van Adam op al zijn nakomelingen (uitgezonderd alleen Christus) gekomen is, niet door navolging, zoals vroeger de Pelagianen geleerd hebben, maar door voortplanting van de verdorven natuur.

We kijken hier dus in een spiegel!

Maar wat erger is (denk ik), is dat onze kinderen zo zijn. Het heeft mij altijd tegengehouden om te trouwen, als ik eraan dacht dat ik (misschien) kinderen zou krijgen die zo verdorven zijn. Ik heb zelf zoveel last van mijn zonden gehad in het bijzonder als opgroeiende jongen, dat ik het vreselijk vond eraan te denken dat eventuele kinderen van mij diezelfde strijd dan zouden moeten meemaken. Daarom dacht ik vaak: het is misschien beter maar niet te trouwen. Wat hier wordt beleden in de Dordtse Leerregels is ook de reden dat om elk geboortekaartje een rouwrandje past. Ik weet dat het absurd klinkt, ik weet dat de meeste mensen het niet horen willen. Maar wie beseft hoe zwaar gehandicapt in geestelijk opzicht elk kind is dat geboren wordt, die kan toch niet alleen maar blij zijn bij een geboorte.

In artikel 2 lezen wij ook een wonderlijk Evangelie: Jezus Christus is uitgezonderd van de algemene verdorvenheid van het menselijk geslacht. Hij is het antwoord van God op dat grote zondeprobleem, waarmee elke generatie worstelt en waar niemand een oplossing voor weet. Daarom is het goed dat wij de kinderdoop benadrukken. Pelagius, die in de tijd van Augustinus leefde, ontkende de erfzonde. Hij vond ook dat de kinderdoop niet zinvol of nodig was.

Wanneer wij onze (kinder)doop op de juiste manier beschouwen, gaan we er iets van verstaan hoe bevoorrecht wij zijn om als kind al gedoopt te zijn. Calvijn schrijft daarover in zijn verklaring van I Korinthiërs 7 vers 14 (“Want … anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig”):

… dat de apostel hier aan de kinderen der gelovigen een bijzonder voorrecht toeschrijft, dat vloeit uit de weldaad van het verbond, waardoor de vervloeking van de natuur uitgewist wordt.

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep