Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 2

2. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid, en ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Hetwelk hun gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht tot den gekruisigden Christus te nemen, het vlees hoe langer hoe meer door den Geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden, en naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde, met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren.

Gekoppelde kernwoorden:

• Schuldbelijdenis en zonde
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Bevrijd uit list en geweld

Als een kind

Naar zijn belofte

Behouden in de vrijstad

Woorden van wijsheid voor dienen en delen in de zorg

Zingen psalmen

Tweede Boek Der Psalmen Davids

Veluwse kinderen zingen psalmen

Psalmen

Samenzang, Met psalmen prijzen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep