Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 2

2. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid, en ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Hetwelk hun gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen, hun toevlucht tot den gekruisigden Christus te nemen, het vlees hoe langer hoe meer door den Geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden, en naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde, met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren.

Gekoppelde kernwoorden:

• Schuldbelijdenis en zonde
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Beschouwelijk

Zo is er maar Een!

Woorden van wijsheid voor dienen en delen in de zorg

De Heidelbergse Catechismus

Blijft in Mij

Stad van Goud

Fire Salmer Op.74/ Drei Psalmen Op.78

Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen

Geen Woord Teveel Dl. 4

Psallite Deo

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep