Verlossing van zonde

Psalm 32 : 5

Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven,
Of als een muil, door domheid voortgedreven;
Gebit en toom, door 's mensen hand bestierd,
Beteug'len 't woest en redeloos gediert';
Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen;
Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen;
Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen,
Ziet zich omringd met Zijn weldadigheên. 

Heel Psalm 32  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Gebed (om bekering)

Ongehoorzaamheid aan God

Tegenstelling tussen vroom en goddeloos

Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Op naar vast en zeker

Houd stand! - Bijbelstudies over de wapenrusting van God

Als God dan liefde is...

Bij God leeft ons goed

Een eeuwig verbond

Catechismus vraag 2 uitleg: drie stukken tot een zalig leven...

Catechismus vraag 15 uitleg: Wat moeten wij dan voor een Mid...

Catechismus vraag 18 uitleg: Maar wie is deze Middelaar?

Catechismus vraag 24 uitleg: Hoe worden de twaalf Artikelen ...

Catechismus vraag 29: Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat i...

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep