Verlossing van zonde

Psalm 32 : 5

Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven,
Of als een muil, door domheid voortgedreven;
Gebit en toom, door 's mensen hand bestierd,
Beteug'len 't woest en redeloos gediert';
Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen;
Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen;
Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen,
Ziet zich omringd met Zijn weldadigheên. 

Heel Psalm 32  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Gebed (om bekering)

Ongehoorzaamheid aan God

Tegenstelling tussen vroom en goddeloos

Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Liefde en leiding

De Christenreis

Lerenderwijs wekboek(1)

Opstand of onderwerping

Christos Sunthronos

Psalmen Mannenzang vanuit de Bovenkerk te Kampen

Beker Met Een Barst

Derde Boek Der Psalmen Davids

Met psalmen prijzen -2-

Ik Zal Psalmen Zingen Tot Zijn Eer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep