Verlossing van zonde

Psalm 32 : 5

Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven,
Of als een muil, door domheid voortgedreven;
Gebit en toom, door 's mensen hand bestierd,
Beteug'len 't woest en redeloos gediert';
Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen;
Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen;
Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen,
Ziet zich omringd met Zijn weldadigheên. 

Heel Psalm 32  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Gebed (om bekering)

Ongehoorzaamheid aan God

Tegenstelling tussen vroom en goddeloos

Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Kersten in kleur

Volg gij mij

Christus alles in allen

Ik geloof

Hemel en hel

Met psalmen prijzen -2-

Elias/Paulus/Psalmen/ Lobgesang

Psalmen Davids

Psalmen Mannenz. Tiel

Ik Zal Psalmen Zingen Tot Zijn Eer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep