Verlossing van zonde

Psalm 32 : 5

Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven,
Of als een muil, door domheid voortgedreven;
Gebit en toom, door 's mensen hand bestierd,
Beteug'len 't woest en redeloos gediert';
Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen;
Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen;
Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen,
Ziet zich omringd met Zijn weldadigheên. 

Heel Psalm 32  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Gebed (om bekering)

Ongehoorzaamheid aan God

Tegenstelling tussen vroom en goddeloos

Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Pastorale adviezen deel 2

De gedenkbalk van het Grote Huis

Speciaal voor mama

Herstel voor een biddend hart

De bekering

Wildeman, Meditaties over psalmen 3

Mannenzang // Psalmen op hele noten

Psalmen

Stad van Goud

Psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep