Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 1

1. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben, en des vloeks en eeuwigen doods zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien Hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken van den apostel: De gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods (Rom. 3:19, 23). En: De bezoldiging der zonde is de dood (Rom. 6:23).

Gekoppelde kernwoorden:

• Straf over zonde

Suggestie doorgeven >

Advent met Augustinus

Mijn beeld van God

Bidden met de Psalmen

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Bas, waar ga je heen? Handleiding

Huisbijbel HSV - vivella

Bijbel met Psalmen, Herziene Statenvertaling

Huisbijbel HSV

Huwelijksbijbel HSV

HSV Bijbel in een jaar

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen