Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 1

1. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben, en des vloeks en eeuwigen doods zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien Hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen, volgens deze uitspraken van den apostel: De gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods (Rom. 3:19, 23). En: De bezoldiging der zonde is de dood (Rom. 6:23).

Gekoppelde kernwoorden:

• Straf over zonde

Gekoppelde pagina's:

• Verkiezing en verwerping: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 1 uitleg

Suggestie doorgeven >

Van slavendienst naar eredienst

Samen onderweg naar Pasen

De waarheid maakt vrij

Een gevoelige snaar

De rode draad van Gods liefde

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Peuterbijbel

HSV Bijbel in een jaar

HSV Studiebijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen