Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 10

10. De oorzaak van deze genadige verkiezing is eniglijk het welbehagen Gods, niet daarin bestaande, dat Hij enige hoedanigheden of werken der mensen, uit alle mogelijke voorwaarden, tot een voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen; maar hierin, dat Hij enige bepaalde personen uit de gemene menigte der zondaren Zich tot een eigendom heeft aangenomen. Gelijk geschreven is: Als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, enz., werd tot haar (namelijk Rebekka) gezegd: De meerdere zal den mindere dienen; gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat (Rom. 9:11-13). En: Er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven (Hand. 13:48).

Gekoppelde kernwoorden:

• Goedheid van God
• Uitverkiezing

Gekoppelde pagina's:

• Verkiezing en verwerping: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 10 en 11 uitleg

Suggestie doorgeven >

Een wereld op zichzelf

Bijbels bidden voor je kinderen

De rode draad van Gods liefde

Stil, mijn ziel

Heel mijn hart

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwart

HSV-jongerenbijbel

Huisbijbel HSV - vivella

Vrouwenbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen