Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 11

11. En gelijk God Zelf op het hoogste wijs, onveranderlijk, alwetend en almachtig is, alzo kan de verkiezing, door Hem gedaan, niet ontdaan en wedergedaan, noch veranderd, noch herroepen, noch afgebroken worden, noch de uitverkorenen verworpen, noch hun getal verminderd worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Onveranderlijkheid (van God)
• Uitverkiezing

Suggestie doorgeven >

Een gebed voor elke dag

Aan Zijn voeten

Een wereld op zichzelf

Uw dienaar luistert

Omgang met God

Huwelijksbijbel HSV

Peuterbijbel

Bijbel met Psalmen, Herziene Statenvertaling

Bijbel voor jullie

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen