Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 14

14. Voorts, gelijk deze leer van de Goddelijke verkiezing, naar Gods wijzen raad, door de profeten, Christus Zelven en de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gepredikt is, en daarna in de Heilige Schriften voorgesteld en nagelaten, alzo moet zij ook ten huidige dage, te zijner tijd en plaats, in de Kerke Gods (dewelke zij bijzonderlijk is toegeƫigend) voorgesteld worden, met den geest des onderscheids en met godvruchtige eerbiedigheid, heiliglijk, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten, ter ere van Gods heiligen Naam en tot een levendigen troost van Zijn volk (Hand. 20:27; Rom. 12:3; Rom. 11:33, 34; Hebr. 6:17, 18).

Gekoppelde kernwoorden:

• Loven van God
• Uitverkiezing

Suggestie doorgeven >

Epic - Dagboek voor jongeren

De rode draad van Gods liefde

Kijken en luisteren naar Jezus

Een wereld op zichzelf

Stilte in mijn hart

Meidenbijbel

Huisbijbel HSV - vivella

Bijbel (HSV) blauw

Journalbijbel

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen