Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 14

14. Voorts, gelijk deze leer van de Goddelijke verkiezing, naar Gods wijzen raad, door de profeten, Christus Zelven en de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gepredikt is, en daarna in de Heilige Schriften voorgesteld en nagelaten, alzo moet zij ook ten huidige dage, te zijner tijd en plaats, in de Kerke Gods (dewelke zij bijzonderlijk is toegeƫigend) voorgesteld worden, met den geest des onderscheids en met godvruchtige eerbiedigheid, heiliglijk, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten, ter ere van Gods heiligen Naam en tot een levendigen troost van Zijn volk (Hand. 20:27; Rom. 12:3; Rom. 11:33, 34; Hebr. 6:17, 18).

Gekoppelde kernwoorden:

• Loven van God
• Uitverkiezing

Suggestie doorgeven >

Ik ben Bas

Een eeuwig verbond

Meten, weten en jezelf vergeten

Op zoek naar vreugde in het ambt

Samen toeleven naar kerst

Bijbel met Psalmen luxe leer - HSV

Bijbel met Psalmen hardcover - HSV + koker

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Huisbijbel HSV

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen