Loven van God

Psalm 7 : 9

Ik zal het eeuwig Wezen prijzen,
Zijn recht de schuldig' eer bewijzen,
En zingen 's Allerhoogsten lof,
Met psalmen, tot in 't hemelhof. 

Heel Psalm 7   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 7   Tekst en beeld Psalm 7

Gekoppelde kernwoorden

Loven van God

Psalmen / lied / gezangen / zingen

Rechtvaardigheid van God

Suggestie doorgeven >

Lofprijzing: een uiting van dankbaarheid en eerbied voor God

Lofprijzing is een bijbels begrip dat verwijst naar het actief eren, verheerlijken en dankbaar prijzen van God. Het is een uiting van vreugde en waardering voor Zijn grootheid, goedheid en almacht. In de Bijbel vinden we talloze verzen en passages die aansporen tot lofprijzing als een manier om Gods heerlijkheid te erkennen.

Lofprijzing omvat gebeden, liederen, woorden en handelingen die tot uiting komen in individuele en gemeenschappelijke aanbidding. Het is meer dan alleen het uitspreken van loftuitingen; het weerspiegelt een diepe geestelijke verbinding en erkenning van Gods rol in ons leven en in de schepping. Lofprijzing is vaak gebaseerd op getuigenissen van Gods daden en Zijn karakter zoals beschreven in de Schrift.

In de bijbelse geschiedenis vinden we talloze voorbeelden van lofprijzing, zoals de lofzang van Mirjam na de doortocht door de Rode Zee (Exodus 15), de psalmen van koning David en de engelenzang bij de geboorte van Jezus (Lucas 2:13-14). Lofprijzing gaat hand in hand met dankbaarheid en helpt gelovigen om zich te richten op God te midden van uitdagingen en vreugdevolle momenten.

Kortom, lofprijzing is een krachtige en vreugdevolle manier om God te eren en Zijn aanwezigheid in ons leven te benadrukken. Het herinnert ons eraan dat God waard is om te worden geprezen en dat onze harten en stemmen Hem continu kunnen verheerlijken.

Mensenzoon tussen de kandelaren

Zegen hen

Heel mijn hart

Op zoek naar vreugde in het ambt

Stil, mijn ziel

Psalmen in de Hebreeuwse Bijbel

De po�zie van de lofzang van Maria

Vooral inhoud bepaalt psalmkeuze

Catechismus vraag 6 uitleg: Heeft dan God de mens alzo boos ...

Catechismus vraag 58 uitleg: Wat troost schept gij uit het a...

Mannenbijbel

Huisbijbel HSV - vivella

Zij Lacht Pocketbijbel

Gespreksbijbel HSV

Notitiebijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen