Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 17

17. Nademaal wij van den wille Gods uit Zijn Woord moeten oordelen, hetwelk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in hetwelk zij met hun ouders begrepen zijn, zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. (Gen. 17:7; Hand. 2:39; 1 Kor. 7:14)

Gekoppelde kernwoorden:

• Verbond
• Zekerheid

Gekoppelde pagina's:

• Verkiezing en verwerping: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 17 uitleg

Suggestie doorgeven >

Van slavendienst naar eredienst

Komen tot Jezus Christus

Een nieuwe geboorte

Welkom in de strijd

Epic - Dagboek voor jongeren

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Overschrijfbijbel Evangeliƫn

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Bijbel voor jullie

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen