Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 17

17. Nademaal wij van den wille Gods uit Zijn Woord moeten oordelen, hetwelk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in hetwelk zij met hun ouders begrepen zijn, zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. (Gen. 17:7; Hand. 2:39; 1 Kor. 7:14)

Gekoppelde kernwoorden:

• Verbond
• Zekerheid

Gekoppelde pagina's:

• Verkiezing en verwerping: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 17 uitleg

Suggestie doorgeven >

Verwondering - troost na sekueel geweld

Jouw hart, Gods huis - Beth Moore Bijbelstudies

Als God dan liefde is...

Kort maar krachtig

Kom in beweging!

Huisbijbel HSV - vivella

Bijbel voor jou

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

HSV Bijbel in een jaar

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen