Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 3

3. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil; door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, den Gekruisigde. Want hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? (Rom. 10:14, 15).

Gekoppelde kernwoorden:

• Evangelie
• Geloof in Christus
• Predikant - prediking

Gekoppelde pagina's:

• Geloven: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 3 en 4 uitleg

Suggestie doorgeven >

Epic - Dagboek voor jongeren

101 bemoedigingen voor moeders

Pelgrimeren met God

Kijken en luisteren naar Jezus

Erewoord!

Kinderbijbel HSV

De Levensbron

HSV-jongerenbijbel

Zij lacht Bijbel

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen