Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 11

11. Voorts, wanneer God dit Zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert, en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat Hij niet alleen het Evangelie hun uiterlijk doet prediken, en hun verstand krachtiglijk door den Heiligen Geest verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen, die des Geestes Gods zijn; maar Hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van denzelfden wederbarenden Geest; Hij opent het hart, dat gesloten is; Hij vermurwt dat hard is; Hij besnijdt dat onbesneden is. In den wil stort Hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil, die dood was, levend wordt; die boos was, goed wordt; die niet wilde, nu metterdaad wil; die wederspannig was, gehoorzaam wordt; Hij beweegt en sterkt dien wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen.

Gekoppelde kernwoorden:

• Goede werken
• Wedergeboorte

Gekoppelde pagina's:

• Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 11 uitleg

Suggestie doorgeven >

Kort maar krachtig

De Mensenzoon, Die dient

Stil, mijn ziel

Koning, bidder, bouwer

Langs de Via Dolorosa

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwart

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

HSV-jongerenbijbel

Vrouwenbijbel

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen