Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 5

5. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in dezen toe met de wet der tien geboden, van God door Mozes den Joden in het bijzonder gegeven. Want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en den mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, noch enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken, en omdat zij alzo, door het vlees krachteloos geworden zijnde, den overtreder onder den vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• Kennis van God
• Zonde belijden - schuldbelijdenis

Gekoppelde pagina's:

• Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 5 uitleg

Suggestie doorgeven >

Mensenzoon tussen de kandelaren

Creatief de Bijbel door

Jouw hart, Gods huis - Beth Moore Bijbelstudies

Thuis in het Woord

Bemoedigingen voor moeders

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Gespreksbijbel HSV

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Meidenbijbel

Zij lacht Bijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen