Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 5

5. Gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in dezen toe met de wet der tien geboden, van God door Mozes den Joden in het bijzonder gegeven. Want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en den mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, noch enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken, en omdat zij alzo, door het vlees krachteloos geworden zijnde, den overtreder onder den vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen.

Gekoppelde kernwoorden:

• De Wet - algemeen
• Kennis van God
• Zonde belijden - schuldbelijdenis

Suggestie doorgeven >

Epic - Dagboek voor jongeren

Kort maar krachtig

Rust en regelmaat bij God

Vertrouwelijk

Komen tot Jezus Christus

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwart

Notitiebijbel

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

HSV Studiebijbel

Bijbel voor jou

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen