De Wet - algemeen

Psalm 18 : 7

Want 's HEEREN weg heb ik getrouw bewandeld,
En niet godd'loos met mijnen God gehandeld.
Ik hield gestaâg Zijn rechten in het oog,
Terwijl Zijn wet mijn ziel tot deugd bewoog.
Ik werd oprecht en vroom bij Hem bevonden;
Ik wachtte mij zorgvuldig van mijn zonden;
Dies liet mij God ook naar mijn recht geschiên,
En heeft in gunst mijn onschuld aangezien. 

Heel Psalm 18  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

De Wet - algemeen

Suggestie doorgeven >

Erewoord!

Bloeien, snoeien en groeien

Een gebed voor elke dag

Epic - Dagboek voor jongeren

Verwondering - troost na sekueel geweld

Catechismus vraag 3 en 4 uitleg: over de wet Gods

Catechismus vraag 10 uitleg: Wil God zulke ongehoorzaamheid ...

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 5 uitleg

Psalm 19 en jij

De wet van Mozes en jij: diefstal, occultisme en naastenlief...

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Psalmboek

Bijbel voor jullie

HSV-jongerenbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen