De Wet - algemeen

Psalm 18 : 7

Want 's HEEREN weg heb ik getrouw bewandeld,
En niet godd'loos met mijnen God gehandeld.
Ik hield gestaâg Zijn rechten in het oog,
Terwijl Zijn wet mijn ziel tot deugd bewoog.
Ik werd oprecht en vroom bij Hem bevonden;
Ik wachtte mij zorgvuldig van mijn zonden;
Dies liet mij God ook naar mijn recht geschiên,
En heeft in gunst mijn onschuld aangezien. 

Heel Psalm 18  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

De Wet - algemeen

Suggestie doorgeven >

De belijdenisgeschriften

De ruimte van soevereine genade

Tijdbetrokken vreemdelingschap

Rond de kribbe

De orde des heils

Zingen psalmen

Rust (Psalmen)

Veluwse kinderen psalmen 2

Als een hert gejaagd, o Heere

Wildeman, Meditaties over psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep