De Wet - algemeen

Psalm 18 : 7

Want 's HEEREN weg heb ik getrouw bewandeld,
En niet godd'loos met mijnen God gehandeld.
Ik hield gestaâg Zijn rechten in het oog,
Terwijl Zijn wet mijn ziel tot deugd bewoog.
Ik werd oprecht en vroom bij Hem bevonden;
Ik wachtte mij zorgvuldig van mijn zonden;
Dies liet mij God ook naar mijn recht geschiên,
En heeft in gunst mijn onschuld aangezien. 

Heel Psalm 18  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

De Wet - algemeen

Suggestie doorgeven >

De rijkdom van de kinderdoop

Hemel en hel

Op leven en dood

Burger van twee werelden

Hoe de rups eindelijk zijn doel bereikte

Ik Zal Psalmen Zingen Tot Zijn Eer

Voor Niemand Bang Dl. 1

Heft Gode blijde psalmen aan

Samenzang, Met psalmen prijzen

Psalmen met bovenstem

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep