De Wet - algemeen

Psalm 18 : 7

Want 's HEEREN weg heb ik getrouw bewandeld,
En niet godd'loos met mijnen God gehandeld.
Ik hield gestaâg Zijn rechten in het oog,
Terwijl Zijn wet mijn ziel tot deugd bewoog.
Ik werd oprecht en vroom bij Hem bevonden;
Ik wachtte mij zorgvuldig van mijn zonden;
Dies liet mij God ook naar mijn recht geschiên,
En heeft in gunst mijn onschuld aangezien. 

Heel Psalm 18   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 18   Tekst en beeld Psalm 18

Gekoppelde kernwoorden

De Wet - algemeen

Suggestie doorgeven >

Raak me

Op naar vast en zeker

Samen luisteren in de stilte

Stil, mijn ziel

Een gebed voor elke dag

Catechismus vraag 3 en 4 uitleg: over de wet Gods

Catechismus vraag 10 uitleg: Wil God zulke ongehoorzaamheid ...

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 5 uitleg

De wet van Mozes en jij: diefstal, occultisme en naastenlief...

De wet van Mozes en jij: Spijswetten en laster

Notitiebijbel

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

Gespreksbijbel HSV

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Journalbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen