Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 7

7. Deze verborgenheid van Zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt, doch in het Nieuwe Testament (het onderscheid der volken nu weggenomen zijnde) heeft Hij haar aan meer mensen geopenbaard. Van welke onderscheiden uitdeling de oorzaak niet moet gesteld worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere, of in het beter gebruik van het licht der natuur, maar in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde Gods; waarom ook diegenen, wien buiten, ja tegen alle verdiensten zo groot een genade geschiedt, haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen, maar in de anderen, wien deze genade niet geschiedt, moeten zij met den apostel de gestrengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden en die geenszins curieuslijk onderzoeken.

Gekoppelde kernwoorden:

• Evangelie
• Genadig (God is -)
• Rechtvaardigheid van God

Gekoppelde pagina's:

• Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 7 uitleg

Suggestie doorgeven >

Rondom het kruis

Een nieuwe geboorte

Van slavendienst naar eredienst

Vrouwen rond de Heiland

Stilte in mijn hart

Huisbijbel HSV - vivella

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Verwijsbijbel

HSV Jongensbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwart

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen