Rechtvaardigheid van God

Psalm 7 : 5

Laat toch het kwaad der goddelozen
Een einde nemen, straf de bozen;
Maar sterk Uw volk, dat hulp behoeft,
Gij, die elks hart en nieren proeft.
Laat vrij voor U mijn vijand vrezen,
Voor U, rechtvaardig Opperwezen;
Bij U, mijn Bondgod, is mijn schild,
Die 't vroom gemoed behouden wilt. 

Heel Psalm 7   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 7   Tekst en beeld Psalm 7

Gekoppelde kernwoorden

God is een Schild en Schuilplaats

Helper (God is een -)

Rechtvaardigheid van God

Vijanden - gebed om bevrijding van vijandigen

Suggestie doorgeven >

Rechtvaardigheid: Goddelijke rechtschapenheid en eerlijkheid

In de Bijbel is 'rechtvaardigheid' een essentieel begrip dat verwijst naar de Goddelijke normen van rechtschapenheid, eerlijkheid en moraliteit. Het duidt op Gods perfecte karakter en Zijn verlangen dat Zijn schepping in overeenstemming met Zijn wil leeft.

Rechtvaardigheid gaat verder dan alleen het naleven van wetten. Het omvat een dieper begrip van eerlijkheid en het behandelen van anderen met respect en mededogen. Het wordt vaak geassocieerd met sociale rechtvaardigheid, waarbij gelovigen worden opgeroepen om op te komen voor de onderdrukten en de behoeftigen.

De Bijbel benadrukt herhaaldelijk Gods rechtvaardigheid en spoort gelovigen aan om Zijn karakter na te volgen. Psalm 89:15 (HSV) zegt bijvoorbeeld: "Rechtvaardigheid en recht zijn de grondslag van Uw troon, goedertierenheid en trouw gaan voor Uw aangezicht uit."

In het Nieuwe Testament wordt de rechtvaardigheid van God nog dieper belichaamd door Jezus Christus, die Zijn leven opofferde om de straf voor onze zonden te dragen. Door Zijn offer ontvangen gelovigen rechtvaardigheid door geloof in Hem.

Rechtvaardigheid is niet alleen een moreel concept, maar ook een Goddelijke deugd die de basis vormt voor Gods relatie met de mensheid. Gelovigen worden aangemoedigd om te streven naar rechtvaardigheid in hun eigen leven, relaties en samenleving, en om te erkennen dat ware rechtvaardigheid voortkomt uit een intieme relatie met God.

Op weg naar Sion

Zegen hen

God gebruikt geweld

Goudkoorts - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

De rode draad van Gods liefde

Catechismus vraag 14 uitleg: Kan ook ergens een bloot scheps...

Catechismus vraag 15 uitleg: Wat moeten wij dan voor een Mid...

Catechismus vraag 16 uitleg: Waarom moet Hij een waarachtig ...

Catechismus vraag 18 uitleg: Maar wie is deze Middelaar?

Dordtse leerregels Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2

Overschrijfbijbel Evangeliƫn

Zij Lacht Pocketbijbel

Meidenbijbel

Verwijsbijbel

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen