Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4

Artikel 9

9. Dat er velen, door de bediening des Evangelies geroepen zijnde, niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het Evangelie, noch in Christus, door het Evangelie aangeboden zijnde, noch in God, Die door het Evangelie roept, en Zelf ook dien Hij roept onderscheiden gaven mededeelt; maar in degenen, die geroepen worden; van dewelken sommigen, zorgeloos zijnde, het woord des levens niet aannemen; anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste huns harten, en daarom is het, dat zij, na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof, wederom terugwijken; anderen verstikken het zaad des Woords door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld, en brengen geen vruchten voort; hetwelk onze Zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad (Matth. 13).

Gekoppelde kernwoorden:

• Ongeloof

Gekoppelde pagina's:

• Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 Artikel 9 uitleg

Suggestie doorgeven >

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Op zoek naar vreugde in het ambt

Schatten verzamelen

Mensenzoon tussen de kandelaren

Stilte in mijn hart

Bijbel (HSV) blauw

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Overschrijfbijbel Evangeliƫn

De Levensbron

Zij lacht Bijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen