Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 1

1. Die God naar Zijn voornemen tot de gemeenschap van Zijn Zoon, onzen Heere Jezus Christus, roept, en door den Heiligen Geest wederbaart, die verlost Hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde, doch Hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde.

Gekoppelde kernwoorden:

• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Samen luisteren in de stilte

David - Beth Moore Bijbelstudies

Vertrouwelijk

101 bemoedigingen voor moeders

Zegen hen

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

HSV Studiebijbel

HSV-jongerenbijbel

Bijbel (HSV) blauw

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen