Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5

Artikel 5

5. Met zodanige grove zonden vertoornen zij God zeer, vervallen in schuld des doods, bedroeven den Heiligen Geest, verbreken voor een tijd de oefening des geloofs, verwonden zwaarlijk hun consciƫntie, en verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade; totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op den weg wederkeren, het Vaderlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt.

Gekoppelde kernwoorden:

• Straf over zonde

Suggestie doorgeven >

Bijbels bidden voor je kinderen

Verwondering - troost na sekueel geweld

Mijn beeld van God

Koning, bidder, bouwer

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Bijbel met Psalmen - schoolbijbel HSV

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel met Psalmen hardcover - HSV + koker

Verwijsbijbel

HSV Bijbel in een jaar

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen