Verzen

Psalm 115 vers 5

Maar, Israël, vertrouw gij op den HEER;
Hij is hun hulp, hun sterkt' en al hun eer,
Hun schild, dat nooit zal wijken.
Vertrouw op God, gij Arons nageslacht;
Hij is hun schild, hun hulp, die hun Zijn macht
Zo menigwerf deed blijken. 

Iso-ritmischRitmisch
M50 M60 M43 M50 M60
Orgelbegeleiding: PCorgan.com

Berijmingen / Talen

Datheen   |  Revius   |  1773   |  1967   |  GKV   |  Meeuse   |  DNP   |  Engels   |  Duits 1   |  Duits 2   |  Frans   |  Spaans   |  Afrikaans

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep