Belijdenissen

Drie formulieren van enigheid

Via deze pagina kunt u de volgende belijdenissen raadplegen:

Heidelbergse Catechismus

Dordtse Leerregels

Nederlandse Geloofsbelijdenis

De artikelen van deze belijdenissen zijn gekoppeld aan de thema's waaraan de psalmverzen ook gekoppeld zijn bij het onderdeel 'kernwoorden'. Op deze manier worden de drie formulieren van enigheid dichter bij de psalmen en de Bijbelse thema's gebracht.

Verwijzen naar Psalmboek.nl

Wilt u het zingen van de Psalmen bevorderen bij een breder publiek? U kunt daar aan bijdragen door vanaf een website die u beheert een link te maken naar Psalmboek.nl. Verwijs bijvoorbeeld op de site van uw kerk of school naar een onderdeel wat voor uw doelgroep interessant is. Wij stellen dat bijzonder op prijs!

Samenzang psalmen

Het is nu ook mogelijk om samenzang van de psalmen te beluisteren. Het gaat om opnames van samenzang in een kerk met begeleiding van een kerkorgel.

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen