Belijdenissen

Drie formulieren van enigheid

Via deze pagina kunt u de volgende belijdenissen raadplegen:

Heidelbergse Catechismus

Dordtse Leerregels

Nederlandse Geloofsbelijdenis

Het is de bedoeling om de artikelen van deze belijdenissen te koppelen aan de thema's waaraan de psalmverzen ook gekoppeld zijn bij het onderdeel 'kernwoorden'. Op deze manier worden de drie formulieren van enigheid dichter bij de psalmen en de Bijbelse thema's gebracht.

Prentenboek over een stad

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep