Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1

Artikel 4

4. Die dit Evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en den Zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door Hem van den toorn Gods en van het verderf verlost, en met het eeuwige leven begiftigd (Joh. 3:36, Mark. 16:16).

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven - eeuwige zaligheid
• Evangelie
• Predikant - prediking
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Bijbels bidden voor je kinderen

Waarom trouwen?

Vruchtdragen voor Hem

Kort maar krachtig

Uw dienaar luistert

Bijbel voor jullie

Huisbijbel HSV

Verwijsbijbel

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

HSV-jongerenbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen