Artikel

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2

Artikel 1

1. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En Zijn gerechtigheid (gelijk Hij Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft) vereist dat onze zonden, tegen Zijn oneindige Majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam, gestraft worden; welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschiede.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Rechtvaardigheid van God
• Straf over zonde

Suggestie doorgeven >

Epic - Dagboek voor jongeren

Ik ben Bas, handleiding

Voor hart en huis - dagboek

Bij God leeft ons goed

Uitzicht

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

HSV Studiebijbel

HSV-jongerenbijbel

Kinderbijbel HSV

Bijbel voor jou

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen