Artikel

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2

Artikel 1

1. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En Zijn gerechtigheid (gelijk Hij Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft) vereist dat onze zonden, tegen Zijn oneindige Majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam, gestraft worden; welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid Gods genoeg geschiede.

Gekoppelde kernwoorden:

• Gerechtigheid - van God
• Rechtvaardigheid van God
• Straf over zonde

Gekoppelde pagina's:

• Dordtse leerregels Hoofdstuk 2 artikel 1 en 2

Suggestie doorgeven >

Een geweldige koning

Thuis in het Woord

Met God op pad

De Heer is mijn Herder, maar hoe leidt Hij mij?

Op naar vast en zeker

Zij lacht Bijbel

Bijbel voor jou

Bijbel (HSV) blauw

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen