Doel van psalmboek.nl: zoek psalmen bij thema's of kernwoorden

Doel van Psalmboek.nl

Het doel van het online project Psalmboek.nl is:

1. Psalmen zingen

Het zingen van de psalmen bevorderen

De Heere Zelf wekt ons in Zijn Woord op om de psalmen te zingen. Bijvoorbeeld in Psalm 95 vers 6: Komt, laat ons aanbidden en nederbukken; laat ons knielen voor den HEERE, Die ons gemaakt heeft.

2. Meer variatie

Variatie in keuze psalmen bevorderen

Gebruikers van Psalmboek.nl een instrument geven dat voorkomt dat er telkens dezelfde psalmen gezongen worden. Nevendoel hierbij is dus dat de rijkdom van de psalmen meer benut wordt.

3. Psalmen zoeken

Psalmen zoeken bij thema of trefwoord

Jeugdwerkers, onderwijzers en predikanten een hulpmiddel bieden om snel en efficiënt passende psalmen te vinden bij hun bijbelstudie, bijbelvertelling of preek.

4. Bijbel lezen

Door psalmvers in contact 

brengen met de Bijbel

Bezoekers die een psalmregel in een zoekmachine intypen, (weer) in contact brengen met het Woord van God. Er wordt bijvoorbeeld veel gezocht op Psalm 121, Psalm 103, Psalm 50 en Psalm 130.

Toelichting

Ad 2.
"Van de bijna 1500 verzen die het psalmboek in de berijming van 1773 telt, wordt de helft zelden of nooit gezongen." Tot die vaststelling komt dr. J. Polder nadat hij 1500 psalmbriefjes heeft bekeken. Lees het verslag van het onderzoek op de site van het Reformatorisch dagblad.

Ad 4.
Er komen dagelijks mensen op Psalmboek.nl die bijvoorbeeld zoeken op de volgende zoektermen:
"en stil berust in zijn beleid"
"maak in uw woord mijn gang en treden vast"
"wat zal ik met gods gunsten overlaan"
"maar in dit smartelijk verdriet"

Dat zijn wellicht mensen die in een bepaalde situatie zitten, daar zich een psalmregel bij herinneren en daar vervolgens op zoeken. Misschien op zoek naar troost? Die troost biedt de Bijbel en dus moeten ze daar uitkomen.

Oproep

We willen op Psalmboek.nl zoveel mogelijk artikelen en informatie over de psalmen een plek geven. Heeft u vanuit uw specifieke deskundigheid hier materiaal voor, laat het ons weten via het contactformulier.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen