Christus (is Gezalfde)

Psalm 2 : 6

Vreest 's HEEREN macht en dient Zijn Majesteit;
Juicht, bevend op 't gezicht van Zijn vermogen,
En kust den Zoon, van ouds u toegezeid,
Eer u Zijn toorn verdelg' voor aller o - gen;
U op uw' weg tot stof doe wederkeren,
Wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag,
U, onverhoeds, zou door haar gloed verteren,
Tot staving van Zijn langgehoond gezag. 

Heel Psalm 2  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Christus (is Gezalfde)

Genoegdoening

Jezus als Zoon

Suggestie doorgeven >

Hoop en heiliging

Voor hart en huis - dagboek

Bloeien, snoeien en groeien

Vruchtdragen voor Hem

Bij God leeft ons goed

Catechismus vraag 31 uitleg: Waarom is hij Christus, dat is ...

Bijbel HSV - hardcover antraciet

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Notitiebijbel

Bijbel Statenvertaling met psalmen (ritmisch) - turquoise

Orgelboek psalmen - Jan Zwart

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen