Christus (is Gezalfde)

Psalm 2 : 6

Vreest 's HEEREN macht en dient Zijn Majesteit;
Juicht, bevend op 't gezicht van Zijn vermogen,
En kust den Zoon, van ouds u toegezeid,
Eer u Zijn toorn verdelg' voor aller o - gen;
U op uw' weg tot stof doe wederkeren,
Wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag,
U, onverhoeds, zou door haar gloed verteren,
Tot staving van Zijn langgehoond gezag. 

Heel Psalm 2   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 2   Tekst en beeld Psalm 2

Gekoppelde kernwoorden

Christus (is Gezalfde)

Genoegdoening

Jezus als Zoon

Suggestie doorgeven >

Mensenzoon tussen de kandelaren

(Ver)wonderen

Pelgrimeren met God

Kort maar krachtig

Kom in beweging!

Catechismus vraag 31 uitleg: Waarom is hij Christus, dat is ...

Bijbel voor jou

Kinderbijbel HSV

HSV Jongensbijbel

Zij lacht Bijbel

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen