Christus (is Gezalfde)

Psalm 2 : 6

Vreest 's HEEREN macht en dient Zijn Majesteit;
Juicht, bevend op 't gezicht van Zijn vermogen,
En kust den Zoon, van ouds u toegezeid,
Eer u Zijn toorn verdelg' voor aller o - gen;
U op uw' weg tot stof doe wederkeren,
Wanneer Zijn wraak, getergd door uw gedrag,
U, onverhoeds, zou door haar gloed verteren,
Tot staving van Zijn langgehoond gezag. 

Heel Psalm 2   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 2

Gekoppelde kernwoorden

Christus (is Gezalfde)

Genoegdoening

Jezus als Zoon

Suggestie doorgeven >

Komen tot Jezus Christus

Kort maar krachtig

Epic - Dagboek voor jongeren

De Mensenzoon, Die dient

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Catechismus vraag 31 uitleg: Waarom is hij Christus, dat is ...

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Bijbel met Psalmen luxe leer - HSV

Zij lacht Bijbel

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen