Almacht van God

Psalm 2 : 3

"Durft gij bestaan te twisten met Mijn kracht?
Zal nietig stof Mij 't hoog gezag ontwringen,
Of weerstand biên aan Mijn geduchte macht?
Ontziet Mijn toorn, verdoolde stervelin - gen.
Gij zult vergeefs Mijn rijksbestel weerstreven!
Mijn Koning is gezalfd door Mijn beleid;
Hij, door Mijn hand op Sions troon verheven,
Heerst op den berg van Mijne heiligheid."

Heel Psalm 2  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Almacht van God

Vijanden (van het Christendom)

Suggestie doorgeven >

Thuis in het Woord

Bij God leeft ons goed

Vruchtdragen voor Hem

Daarom ga ik naar de kerk

Mijn beeld van God

Catechismus vraag 15 uitleg: Wat moeten wij dan voor een Mid...

Catechismus vraag 23 uitleg: De twaalf Artikelen

Catechismus vraag 26 uitleg: Wat gelooft gij met de twaalf A...

Wie is God?: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 2

Psalm 8 en jij

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen