Almacht van God

Psalm 2 : 3

"Durft gij bestaan te twisten met Mijn kracht?
Zal nietig stof Mij 't hoog gezag ontwringen,
Of weerstand biên aan Mijn geduchte macht?
Ontziet Mijn toorn, verdoolde stervelin - gen.
Gij zult vergeefs Mijn rijksbestel weerstreven!
Mijn Koning is gezalfd door Mijn beleid;
Hij, door Mijn hand op Sions troon verheven,
Heerst op den berg van Mijne heiligheid."

Heel Psalm 2  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Almacht van God

Vijanden (van het Christendom)

Suggestie doorgeven >

Daar horen jullie ook bij

Luther

Volk in verwarring

Alledaags

Eenzijdige verbondsliefde

Catechismus vraag 15 uitleg: Wat moeten wij dan voor een Mid...

Catechismus vraag 23 uitleg: De twaalf Artikelen

Catechismus vraag 26 uitleg: Wat gelooft gij met de twaalf A...

Wie is God?: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 2

Psalm 8 en jij

Eerste Boek Der Psalmen Davids

Psalmen rond Horeb ( 2cd )

Barneveld zingt psalmen

Zulks zingt dat volk (deel 6)

Psalmen: Dixit Dominus/Laudate Puer

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep