Nederlandse Geloofsbelijdenis

Artikel 111

DAT ER EEN ENIG GOD IS
Wij geloven allen met het hart en belijden met den mond,
dat er is een enig en eenvoudig geestelijk Wezen,
Hetwelk wij God noemen:
eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig,
almachtig; volkomen wijs, rechtvaardig, goed,
en een zeer overvloedige Fontein van alle goed.

Gekoppelde kernwoorden:

• Almacht van God
• Geloofsbelijdenis - belijdenis doen
• God is eeuwig
• Goedheid van God
• Onveranderlijkheid (van God)
• Rechtvaardigheid van God
• Wijsheid van God

Suggestie doorgeven >

Een eeuwig verbond

Op zoek naar vreugde in het ambt

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Verwondering - troost na sekueel geweld

Bij God leeft ons goed

Bijbel Dagelijkse Broodkruimels

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Bijbel - Herziene Statenvertaling - Vivella

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover bloemen

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen