Vijanden (van het Christendom)

Psalm 2 : 3

"Durft gij bestaan te twisten met Mijn kracht?
Zal nietig stof Mij 't hoog gezag ontwringen,
Of weerstand biên aan Mijn geduchte macht?
Ontziet Mijn toorn, verdoolde stervelin - gen.
Gij zult vergeefs Mijn rijksbestel weerstreven!
Mijn Koning is gezalfd door Mijn beleid;
Hij, door Mijn hand op Sions troon verheven,
Heerst op den berg van Mijne heiligheid."

Heel Psalm 2  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Almacht van God

Vijanden (van het Christendom)

Suggestie doorgeven >

Een gevoelige snaar

Bas, ga je mee?

Bloeien, snoeien en groeien

Kom in beweging!

Verwondering - troost na sekueel geweld

Catechismus vraag 51 uitleg: Wat nuttigheid brengt ons deze ...

Huwelijksbijbel HSV

Notitiebijbel

Bijbel met Psalmen, Herziene Statenvertaling

Huwelijksbijbel HSV

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwart

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen