Vijanden (van het Christendom)

Psalm 2 : 3

"Durft gij bestaan te twisten met Mijn kracht?
Zal nietig stof Mij 't hoog gezag ontwringen,
Of weerstand biên aan Mijn geduchte macht?
Ontziet Mijn toorn, verdoolde stervelin - gen.
Gij zult vergeefs Mijn rijksbestel weerstreven!
Mijn Koning is gezalfd door Mijn beleid;
Hij, door Mijn hand op Sions troon verheven,
Heerst op den berg van Mijne heiligheid."

Heel Psalm 2   Dit vers zingen

Samenzang Psalm 2   Tekst en beeld Psalm 2

Gekoppelde kernwoorden

Almacht van God

Vijanden (van het Christendom)

Suggestie doorgeven >

Jouw hart, Gods huis - Beth Moore Bijbelstudies

Hoop en heiliging

De Mensenzoon, Die dient

Rust en regelmaat bij God

Waarom trouwen?

Catechismus vraag 51 uitleg: Wat nuttigheid brengt ons deze ...

Overschrijfbijbel Evangeliƫn

Meidenbijbel

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Kinderbijbel HSV

Zij lacht Bijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen