Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Wie is God?: Dordtse leerregels Hoofdstuk 1 artikel 2

Auteur: ds. W. Pieters

Wie is God? Is Hij toegeeflijk en mild of is Hij streng? Vergeeft Hij zonden of straft Hij zonden? Op vragen over God kunnen wij óf een antwoord vinden in de Bijbel óf geen antwoord vinden. Buiten de Bijbel om is er geen kennis over God mogelijk. Dus om te weten Wie God is, moeten we de Bijbel raadplegen. Dat kunnen we doen door van voren naar achteren alles te lezen, en daaruit alle (zowel directe als indirecte) gegevens over God te verzamelen. Ik wil het anders doen. Ik neem onze belijdenisgeschriften ter hand en schrijf kort over de 'karakteristieken' van God die daarin worden opgesomd.

De Heidelbergse Catechismus zegt over God in antwoord 1, dat zonder Zijn wil geen haar van ons hoofd kan vallen. Dat betekent dat God én alles aan Zijn wil onderwerpt én dat niemand daar iets aan kan veranderen. Deze gedachte van een allesbeheersende God is pure blijdschap voor allen die Hem als Vader eren, liefhebben en vertrouwen. Je begrijpt dat deze werkelijkheid minder prettige gevoelens oproept bij hen die niet in zo'n verhouding staan tot God.

Als tweede komen we in de Catechismus tegen dat God in Zijn wet iets van ons eist; beter geformuleerd: álles van ons eist. Hij eist van jou en mij dat wij Hem liefhebben. Als God niet onze eigen Maker en Onderhouder was, zou Hij dat niet terecht van ons kunnen vragen. Maar Hij kan deze totale toewijding aan Hem terecht van ons vragen, omdat Hij onze Schepper is, en omdat wij in Hem leven en bewegen. Reken er nu mee dat God niet van Zijn eis af gaat. Als jij om de een of andere reden niet aan deze eis voldoet, moet je er maar vanuit gaan dat God daar een keer op terug komt. Hoe? Paulus vertelt het ons: als we Jezus Christus (en God in Hem) niet liefhebben, moeten en zullen wij een vervloeking zijn ...

Het derde wat we in de Catechismus vinden met betrekking tot God, is dat Hij ons heeft geschapen; en wel niet boos, maar goed. God is dus niet de Bron van het kwaad of de zonde. Hij is goed en doet goed (zie Psalm 119 vers 68):

"Gij zijt goed en goeddoende."

God heeft ons zó gemaakt, dat we op Hem leken, en wel dat wij rechtvaardig en heilig waren. Dit noemt Mozes het beeld van God. Wij zijn - om zo te zeggen - een afbeelding van God, een kopie. Als wij rechtvaardig en heilig waren doordat we naar Gods beeld en gelijkenis zijn gemaakt, dan volgt daaruit dat God dus ook rechtvaardig is en heilig. Als je in een concordantie zou nakijken waar overal in de Bijbel staat dat God rechtvaardig en heilig is, dan vind je een lange lijst van teksten. Heel de Bijbel is vol van de gedachte dat God rechtvaardig is en dat Hij heilig is. Wat betekent dat eigenlijk? Onder andere, dat God niets oneerlijks of onrechtvaardigs doet. God is altijd strikt juist in alles wat Hij doet en zegt. In het zaligmaken van zondaren is Hij rechtvaardig, en in het verdoemen van zondaren is Hij ook rechtvaardig. 'Heilig' houdt in dat God totaal niets te maken heeft met zonde. God houdt niet van de zonde en tolereert geen enkele zonde. Hij keurt bij ons niet ene zonde goed en Zelf doet Hij ook niet ene zonde. Verder betekent 'heilig' zoiets als: totaal anders. Uit alles wat God doet, blijkt dat Hij niet is zoals wij, maar dat Hij GODDELIJK is.

Het vierde wat we in de Catechismus over God vinden, is in antwoord 8, dat we door God (namelijk Zijn Geest) wedergeboren kunnen worden. Dit is een onbegrijpelijk wonder. Dat God dit blijkbaar kán én ook dat Hij het wíl. Het is nodig dat zondaren wedergeboren worden, maar God is niet verplicht dit te doen. En als het dan toch gebeurt, zonder hulp van ons, dan is dit een prachtig getuigenis van Gods grote kracht én van Zijn goede gezindheid. Wat die wedergeboorte precies inhoudt, ga ik nu allemaal niet uitleggen, maar ik zeg alleen dit: dan worden zonde-lievende en God-hatende zondaren radicaal en totaal omgekeerd, vernieuwd: ze worden zonde-hatende en God-lievende zondaren. Ja, ze blijven wel zondaar, maar ze kunnen eerlijk met Paulus meezeggen: ik wíl het goede en ik háát het kwade, ook al komt er in de dagelijkse praktijk nog maar al te vaak niets van terecht: ik doe het kwade en ik laat het goede te doen na.

Wil jij weten Wie God is? Het is niet verkeerd om daarvoor veel in de Heilige Schrift te studeren en de Drie Formulieren van Enigheid te raadplegen, maar dan is het vóór alle dingen nodig dat je wedergeboren wordt, om zó opnieuw een verbinding met God te krijgen, waardoor je Hem écht leert kennen. En dat niet alleen, maar dan leer je ook álles wat God in Zijn Woord bekend maakt, echt kennen. Dan versta je de betekenis van Jezus Christus en van Zijn werk, enzovoorts, enzovoorts.

Wie is God? De Bijbel is er vol van. Samengevat worden al die Bijbelse gegevens over God in de Heidelbergse Catechismus. Zo staat er in antwoord 60, dat God de volkomen losprijs die Christus heeft opgebracht op de 'hemelse bankrekening' zet van al de gelovigen. Is dat niet een onvoorstelbaar heerlijke 'karaktertrek' van onze God? God rekent anders dan wij. Hij rekent het geestelijke banksaldo van Zijn Zoon alsof dit van mij was, en Hij rekende op Golgotha mijn failliete 'banksaldo' alsof het van Christus was. Met betrekking tot Gods rechtvaardigheid zien we dat deze karaktertrek van God niets afdoet van Zijn onkreukbaar recht. God ziet echt geen enkele zonde door de vingers; en Hij zegt ook niet, als jij nu maar je best doet, dan vind Ik het verder wel goed. Nee terecht legt de kerk van de Reformatie er nadruk op dat er met God niet gemarchandeerd kan worden. Dát zeiden de remonstranten eigenlijk; en dat was ook min of meer de gedachte van de gewone roomsen. Als zij nu maar hun best deden, dan was God verder wel zo goed(ig) om de rest 'door de vingers te zien'. Maar zo is het niet. God eist het volmaakte. Daarom zegt Hij:

"Vervloekt is een ieder die niet blijft in ál hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen."

In de volgende, 63ste, vraag stelt de Catechismus aan de orde, dat God niet alleen als het gaat over zonde en straf, over eis en recht strikt eerlijk is; maar ook als het gaat over belonen. God beloont de goede werken. Moet je 's even over nadenken: God is zó oneindig groot en hoogverheven, dat alles wat wij zijn en doen, absoluut onbelangrijk is. Toch buigt God, als het ware, zó diep naar ons omlaag dat Hij een beloning geeft aan onze goede werken. Nou, daar zie je dan toch ook wel weer hoe groot God is in mensenliefde. Want Hij hoefde onze goede werken echt niet te belonen. Pardon? Goede werken? Waar zijn die eigenlijk? Hebben wij die wel? Ja, maar alleen omdat God ze Zelf in ons werkt, niet omdat wij vanuit onszelf ook maar één goed werk produceren. Ongeveer te vergelijken met een cadeautje dat een moeder voor haar verjaardag koopt, en het vervolgens haar door haar kind laat geven op haar verjaardag, om dan dat kind hartelijk te bedanken voor het mooie cadeautje, en het te overladen met kusjes, omdat dat kind toch zo'n mooi cadeautje heeft gegeven ... God beloont uit genade Zijn eigen gaven; en wij ontvangen de winst. In antwoord 66 lezen we over God dat Hij ons sacramenten geeft. Dit betekent dat God aan Zijn kinderen hulpmiddelen geeft om hun zwakke geloof te sterken en van de twijfelziekte te worden genezen. God zegt dus niet: je moet Mij op Mijn Woord geloven en als je dat niet doet, word Ik boos. Maar Hij komt hun zwakke geloof extra steun en zekerheid te geven. In vraag en antwoord 73 lezen we over God het volgende: Hij wordt gelijkgesteld aan de Heilige Geest; en als Paulus in zijn brief aan Titus de Doop noemt 'het bad der wedergeboorte', dan zeggen Ursinus en Olevianus: dit schrijft niet Paulus, maar Gód zegt dat. Zo wordt tussen de regels door beleden dat de Bijbel door God Zelf ingegeven / geïnspireerd is. Verder lezen we over God, dat Hij in Zijn genadig verbond ook de kinderen van Zijn volk insluit (antwoord 74). Daarom mogen kinderen gedoopt worden. Ze horen er helemaal bij. Als de president van Amerika een verbond sluit, doet hij dat met een andere president, van bijvoorbeeld Nigeria, niet met een gewone burger in dat land; en al helemaal niet met een pasgeboren baby. De grote Koning van alle koningen sluit een verbond met een baby ...! Moet je daar 's over nadenken. Maar trek hieruit nu niet een verkeerde gevolgtrekking, namelijk dat je zo'n God eigenlijk serieus hoeft te nemen. God sluit niet alleen in, maar ook uit. Kleine kinderen, zelfs zuigelingen, horen bij Zijn gemeente. Maar in antwoord 84 en 85 lezen we over Gods toorn en de eeuwige verdoemenis, die rust op allen die zich niet van harte bekeren; anders gezegd, dat God zulke mensen buiten het Rijk van Christus sluit. Nu, jij weet wat buiten de hemel is, niet? Buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Spot niet met de Koning, Die kinderen toelaat in Zijn verbond. Hij werpt voor eeuwig uit, diezelfde kinderen, wanneer zij zich tegen God verzetten, voor Hem niet willen buigen, Hem niet liefhebben. 

Wie is God? Voor ons onbevattelijk. Aanbiddelijk in nederbuigende goedheid, én aanbiddelijk in heilige verontwaardiging. Goedheid voor een mens, die het niet verdient. Boosheid voor hardnekkige vijanden. Wil jij deze God te voet vallen? Of verschuil jij je nog voor Hem? Dat houd je niet vol, wees gewaarschuwd. Alles wat God over Zichzelf bekend maakt, is ene grote, herhaalde, uitnodiging aan ons adres om Hem te zoeken, ons aan Hem over te geven.

Wil jij weten Wie God is? Met deze vraag zijn we nog steeds bezig, en om er een antwoord op te vinden lezen we de Bijbel aan de hand van de Heidelbergse Catechismus. Als kind van je ouders kun je God leren kennen door te kijken naar je vader en moeder. Kohlbrugge noemt ze in zijn Catechismusverklaring: vicarii Dei, plaatsvervangers van God. Hij schrijft: 'Een kind hoeft om zo te zeggen de Heere God niet in de hemel te zoeken, het kind heeft de Heere God vóór zich in de persoon van zijn ouders.' Dat is een onverwachte gedachte, vind je niet? Wie is God? Kijk naar je vader, dan zie je daar iets van God, namelijk een afspiegeling, een afbeelding van God. Zoals je vader is, zoals je moeder is, zo is God (en in het bijzonder God-vrezende ouders, want zij zijn herschapen naar het beeld van God). Wát kun je nu in je ouders leren over God? Dat Hij gezag over je heeft. Want dat is Gods gebod: eer je vader en je moeder. Zij zijn Gods plaatsvervangers en daarom moet je hen eren. Dat is: hun gezag erkennen. Ja, wij hebben een God Die je moet eren.

We gaan verder kijken wat de Catechismus ons over God zegt. In de uitleg van het zesde gebod (gij zult niet doodslaan), wordt ons duidelijk dat God kan haten. Niet alleen kan Hij intens liefhebben, maar ook hartgrondig haten. Wat haat Hij dan? De wortel van de doodslag. Nee, God haat niet alleen de doodslag zelf, maar ook de wortel waaruit de doodslag voortspruit, namelijk afgunst, haat, toorn en wraakzucht. Ben jij afgunstig? Koester jij haat-gevoelens jegens iemand die jou altijd maar gemeen behandelt? Welt er toorn / boosheid op in je hart als iemand jou de voet eens goed dwars zet? Heb jij een diep verborgen wrok, omdat iemand jou griefde? God haat dit. Hier kun je iets van Gods karakter zien: Hij vindt het heel niet fijn wanneer deze gedachten in je hart zijn, niet tegen mensen die jou niets in de weg hebben gelegd, maar zelfs niet tegen mensen die jou verongelijkt hebben.

Lees het eens goed: God haat die boze, afgunstige, wraakzuchtige gedachten in jouw hart.

En trouwens, je voelt jezelf er ook heel ellendig en naar onder, is 't niet? Wat wordt je leven bitter en somber, als jouw verhouding tot een broer of zus, een klasgenoot of collega, zo is. Kom, stop hiermee, vandaag nog. Een ander doorkijkje op het karakter van God vinden we in de Catechismus-uitleg van het volgende gebod (gij zult niet echtbreken): alle onkuisheid is door God vervloekt.

Wat houdt dit in met betrekking tot de vraag Wie God is? Net als bij het vorige gebod (en straks zal blijken ook bij de volgende geboden) kunnen we hier zien dat God ons aller wélzijn op het oog heeft. Hij wil niet dat de zielen van Zijn mensen verrotten door afgunst en zo; Hij wil ook niet dat hun lichamen en bezittingen en goede naam worden geschaad. God heeft het goede met ons voor. Hij gunt ons een goed en veilig en heilig leven. Daarom maakt Hij Zijn wil in de Tien Geboden bekend en daarom maakt Hij duidelijk dat wij op sexueel gebied ons zó moeten gedragen dat het overeenkomt met ons mens-zijn. Kijk, wij zijn geen dieren - al beweren evolutionisten het wel. Dus moeten wij ook niet als de dieren omgaan met onze geslachtsdrift. Dat past niet bij ons mens-zijn. Dat botst of gaat een keer botsen. Dan kunnen we nooit tevreden zijn, nooit bevrediging ervaren (ook niet in zelfbevrediging). Pas écht mens (en werkelijk happy) worden we, wanneer we ons als mens Gods gedragen. Dat is op het terrein van de sexualiteit: wanneer we kuis zijn. Dáárom is onkuisheid door God vervloekt. Niet, omdat God ons geen genoegens gunt, en ons daarom in ons driftleven zo streng intoomt en alles verbiedt. Maar omdat God alleen weet wat echt vreugde in sexualiteit geeft: kuis zijn, in daden, in gebaren / kleding, in woorden die je hoort of zegt (contra sex-telefoonnummers), in gedachten (vandaar geen televisie en geen ongefilterd internet), in lusten en in wat ook maar daartoe kan leiden. Mee eens? Heb je verkering? Jouw meisje is naar Gods beeld geschapen en daarom moet je kuis met haar omgaan. Jouw vriend is beelddrager van God en wordt nooit gelukkig als je flirt of hem verleidt. Ben je alleen? Jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ja, de Heilige Geest wil in jouw lichaam wonen ...! Dus ga ook in je alleen-zijn zó met je lichaam om dat de Heilige Geest 'Zich niet hoeft te schamen' om in jouw lichaam te wonen. Bij de uitleg van het negende gebod maakt de Catechismus duidelijk dat roddelaars en die andermans woorden verdraaien, Gods zware toorn op zich laden. Let op: ook woorden zijn heilig, dat is: daar mag je niet maar mee doen wat je wilt. God neemt ons ten volle serieus en straft ons dan ook voor onze zonden ten volle serieus.

Neem jij Hem ook serieus? Ken jij God als een goede, heilige, zonde-hatende God?


Uit de belijdenis

Dordtse leerregels Hoofstuk 1 artikel 2

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen