Bescherming van God

Psalm 18 : 0

Voorzang
Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen,
O God, mijn sterkt', U hartelijk beminnen.
Mijn steenrots, burcht en helper is de HEER,
Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer.

Heel 18  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden:

Bescherming van God

Liefde tot God

Suggestie doorgeven >

Bescherming van God: Goddelijke zorg en veiligheid

De bescherming van God is een bijbels begrip dat verwijst naar de goddelijke zorg, veiligheid en begeleiding die gelovigen ervaren in hun relatie met God. Het benadrukt Gods betrokkenheid bij het beschermen van Zijn volk tegen gevaar, kwade krachten en levensuitdagingen. De Bijbel staat vol met verzen en passages die spreken over Gods rol als Beschermer.

De bescherming van God omvat fysieke, geestelijke en emotionele aspecten. Het betekent dat God waakt over Zijn volk en hen begeleidt op hun levensreis. Dit betekent echter niet dat er nooit moeilijkheden zullen zijn, maar eerder dat God aanwezig is te midden van die moeilijkheden om te troosten, kracht te geven en te leiden.

Talloze bijbelse personages ervoeren Gods bescherming, zoals David die door God werd beschermd tegen Goliath (1 Samuel 17) en Daniël die in de leeuwenkuil bewaard bleef (Daniël 6). De bescherming van God wordt vaak geassocieerd met geloof en vertrouwen, waarbij gelovigen erkennen dat ze afhankelijk zijn van Gods leiding en kracht.

Kortom, de bescherming van God is een bemoedigend en troostend aspect van het geloofsleven. Het herinnert ons eraan dat God ons niet verlaat te midden van uitdagingen, maar dat Hij ons omringt met Zijn liefde en zorg, ons leidt en ons in veiligheid brengt. Het is een bron van hoop en geruststelling voor gelovigen in alle omstandigheden.

God gebruikt geweld

Onderweg met Bonhoeffer

Bidden met de Psalmen

Zegen hen

De rode draad van Gods liefde

Catechismus vraag 1 uitleg: Wat is uw enige troost?

Catechismus vraag 31 uitleg: Waarom is hij Christus, dat is ...

Catechismus vraag 51 uitleg: Wat nuttigheid brengt ons deze ...

Catechismus vraag 54 uitleg: Wat gelooft gij van de heilige ...

Psalm 32 en jij

Notitiebijbel

HSV Jongensbijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Journalbijbel

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover blauw met schelpen

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen