Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 32 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Met Psalm 32 komen we bij een heel bekende Psalm. Wie kent niet de prachtige belofte van vers 8: “Ik zal u onderwijzen, en u leren van de weg die u gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn”?!
Even diep – en bij alle kinderen van God net zo geliefd – is het begin van deze Psalm: “Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven is, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens aan wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.”

Paulus haalt deze verzen aan in Romeinen 4 om te bewijzen dat het evangelie geen nieuwe boodschap is, door hem uitgedacht, maar dat ook in de tijd van David dezelfde genade van Gods vergevende liefde al werd beleden.

Het opschrift van deze Psalm luidt: een onderwijzing. Deze titel komt nog een tiental keren voor, maar hier voor het eerst. En onderwijzend is deze Psalm echt wel: dat God zo spoedig de zonde vergeeft, op het moment dat we ze aan Hem belijden, dat zou je toch niet durven hopen, als je weet én hoe heilig en rechtvaardig Hij is, én hoe walgelijk en schuldig jij bent… Toch is het volgens vers 5 zo. David schrijft: “Ik zei: ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de HEERE. En U vergaf de ongerechtigheid van mijn zonde.” Dus hij hoefde het maar te zeggen (eerlijk gemeend) én direct waren ze hem vergeven. Jezus bevestigt dit in Lukas 18 vers 14. De schuldverslagen tollenaar vraagt: “O God, wees mij zondaar genadig!”, en direct vervolgt Jezus: “Ik zeg u: hij ging gerechtvaardigd naar zijn huis.”

De rijkdom die David uitstalt, maakt zeker ook jou wel verlangend?! Zo niet, luister dan – voor je eigen bestwil – nog even naar de volgende eerlijke en welgemeende waarschuwing én lokkende uitnodiging (Psalm 32 vers 10):
- de goddeloze heeft veel smarten, maar
- die op de HEERE vertrouwt, die zal de goedertierenheid omringen.

Welzalig is de man wiens overtreden    
Vergeven is door Gods barmhartigheden;
Wiens zonde nooit verschijnt in Gods gericht,
Daar Hij haar heeft bedekt voor Zijn gezicht.
Welzalig hij die het heeft ondervonden    
Dat God hem niet meer aanspreekt om zijn zonden    
En die van harte eerlijk en oprecht,
Geveinsdheid, leugen en bedrog bevecht.    

Een kernvers is:

Gij zijt voor mij 
een Verberging.
Gij behoedt mij
voor benauwdheid.
Gij omringt mij
met vrolijke gezangen
van bevrijding.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen