Twaalf artikelen - eerste berijming

Vers 1
'k Geloof in God, den Vader, groot van macht,
Die hemel, aard' en zee heeft voortgebracht;
En in Gods Zoon, Zijn een'gen, onzen Heer,
In Jezus, dien ik als den Christus eer,
Die uit een maagd, na heil'g' ontvangenis
Van 's Heeren Geest, voor ons geboren is;
Die voor ons leed in Pontius' gerecht,
Bespot, gekruist, gedood, in 't graf gelegd,
Ter helle daald' en op den derden dag,
Zijn volk tot heil, opnieuw het leven zag;
Ten hemel voer, en daar in 't heerlijk leven
Ter rechterhand Zijns Vaders zit verheven;
Vanwaar Hij weer zal komen op Zijn troon,
Ten oordeel van de levenden en doôn.

Vers 2
'k Geloof ook in den Heil'gen Geest, dien w' eren,
Die onzen geest wil troosten, leiden, leren.
'k Geloof één Kerk, een algemeen genootschap,
Geheiligd, en vergaârd door 's hemels bood - schap;
Dat Christus' volk in heilgemeenschap leeft;
Dat God, om 't bloed Zijns Zoons, mijn schuld vergeeft;
Dat ook mijn vlees zal uit het stof verrijzen,
En ik mijn God in 't eeuwig leven prijzen. 

Samenzang Psalm 161

Bas, ga je mee? Handleiding

Koning, bidder, bouwer

Meten, weten en jezelf vergeten

Bas, waar ga je heen?

Mijn leven is voor U

Gespreksbijbel HSV

Notitiebijbel

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwart

Bijbel met Psalmen, Herziene Statenvertaling

Vrouwenbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen