Psalm 89 : 7

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

Heel Psalm 89  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Almacht van God
Gemeenschap (der heiligen)
Gerechtigheid - van God
Goedheid van God
Kerstfeest
Trouw van God / getrouwheid
Volk van God is gelukkig
Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep