Psalm 85 : 3

Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft;
Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft,
Zijn gunstgenoot, van blijden troost en vreê,
Mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid treê.
Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht,
Hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht;
Opdat er eer in onzen lande woon'
En zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'. 

Heel Psalm 85  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Advent
Troost van God
Volksrampen (Onder -)

Suggestie doorgeven >

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep