Voorspoed (van de godvruchtigen)

Psalm 77 : 7

'k Zal gedenken, hoe voor dezen
Ons de HEER heeft gunst bewezen;
'k Zal de wond'ren gadeslaan,
Die Gij hebt van ouds gedaan;
'k Zal nauwkeurig op Uw werken
En derzelver uitkomst merken;
En, in plaats van bitt're klacht,
Daarvan spreken dag en nacht. 

Heel Psalm 77  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

Getuigen - van Gods werk

Redding (Dank voor -)

Voorspoed (van de godvruchtigen)

Werken (Gods grootheid in Zijn -)

Wonderen (gedenken van Gods -)

Suggestie doorgeven >

Stilte in mijn hart

Een eeuwig verbond

Een gevoelige snaar

Mijn beeld van God

Bij God leeft ons goed

Catechismus vraag 28 uitleg: Gods voorzienigheid

Citaten van Hermannus Witz, Petrus Immens en Willem Teellinc...

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen