Vernieuwing

Psalm 51 : 5

Verberg Uw oog van mijn bedreven kwaad,
Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden;
Delg, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden,
En spreek mij vrij van mijne gruweldaad.
Herschep mijn hart, en reinig Gij, o HEER,
Die vuile bron van al mijn wanbedrijven;
Vernieuw in mij een vasten geest, en leer
Mij aan Uw dienst oprecht verbonden blijven. 

Heel Psalm 51  Dit vers zingen

Gekoppelde kernwoorden

De Wet - gebod 7 - echtbreken

Vernieuwing

Verootmoediging / ootmoed

Suggestie doorgeven >

De Heilige Doop

Wat is uw enige troost?

Een boomstam wordt geen krokodil

De man uit Ur

Mijn Bijbel heeft een rode draad

Wildeman/Belzen, 4 handen-psalmen en gezangen

Prijst de Naam van uwen God

Psalmen over de zee

Wildeman, Sela (meditatieve psalmen)

Als een hert gejaagd, o Heere

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep